Vårda & Bevara i Skåne

Nätverket bildades i november 2011, och är en sammanslutning av erfarna specialister inom kulturvårdsområdet i Skåne. Nätverket Vårda och Bevara i Skånes mål och syfte är att aktivt verka för vårt kulturarvs långsiktiga bevarande.

Hemsida
Föreningens hemsida

Vi finns på
Ort: Skåne
Skåne

Kontakt
Christin Anderberg
info@vardaochbevara.se

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!