fbpx

Färgsättning karolinergård

Idag är alla byggnader målade med Falu rödfärg (mörk). Fönster och foder på mangårdsbyggnaden är målade med en blågrå färg.

Det närmar sig underhållsmålning jag skulle vilja måla med den ljusare Falu rödfärgen och färgsätta fönster och dörrar med någon variant av ockragul eller järnoxid. Foder i någon lämplig grå nyans. Jag såg av en händelse på nationaldagsfirande på skansen i år och där hade de målat om, iaf ena flygeln, enligt en liknande färgsättning.
Kan man skilja byggnader åt färgsättningsmässigt? Att de byggnaderna som ligger i anslutning till mangårdsbyggnaden målas med Faluröd (ljus) och ekonomibyggnaderna (djur och häststall), med mörkare Faluröd färg? Hur tänka där? Eller kan alla byggnader ha den ljusare nyansen?
Hur ska man välja/tänka gällande vilka dörrar och fönster som ska vara gula och vilka som ska ha samma färg som fodret. Läste någonstans att man bara har gult på mangårdsbyggnaden?

Svar:

Färger på äldre hus är en komplex fråga och vi tror ofta att det finns ett rätt eller fel. Som antikvarie skrapar man fram en färgsättning som man vet har suttit på huset men huset kan ju ha byggts om och fått nyare färgställningar under åren. Vid val av pigment utgick man på den tiden från ett rätt begränsat antal pigment och litade på den lokale målarens recept och kompetens. Traditionella pigment håller generellt en harmonisk färgpalett. Det kunde förstås skilja från målare till målare och olika platser. När man byggde om eller byggde ett nytt hus på tomten använde man oftast den tidens ideal för att vara modern. Och smaken ändras, under 1940-talet gjordes många färgsättningar som idag upplevs som dystra och under 1970-talets användes skarpa färger som ratas idag. Det som vi idag upplever som genuina miljöer bär ofta spår från många perioder och när det blir alltför enhetligt kan det få en institutionell karaktär.

Med det sagt är färgsättningen du beskriver för huvudbyggnaden något av ett skolboksexempel, man ville imitera mer exklusiva byggnader och inspirationen i det här fallet kom från stenhus, tegelfärgade byggnader med hörnkedjor och fönsteromfattningar i kalk- eller sandsten samt fönster i ek. Riddarhuset i Stockholm brukar nämnas som en av förebilderna. Även om denna färgsättning har blivit mer vanlig igen så är den aldrig fel. Och lika vacker alla årstider! Eventuella källargluggar och vindsfönster fick en enklare färgsättning.
Som du är inne på valde man även enklare färgsättning på sekundära byggnader och även vid större gårdar gjordes underhåll sällan samtidigt. Resultatet blir en lite mer skiftande miljö. Till exempel kan man på enklare byggnader använda grått på både foder och fönsterkarmar (liksom på ovan nämnda källar- och vindsfönster) så att en röd tråd håller ihop helheten.
Den ljusare slamfärgen utan linolja anses ha varit den vanligaste före 1900-talet men det förekom förstås lokala varianter. Knutar och foder målades oftast i en ljust grå kulör och fönster som skulle efterlikna ek i en dovare ockragul färg. Beträffande mörk eller ljus rödfärg kan det, som du är inne på, vara en poäng att låta manbyggnad och flyglar gå i samma ton. Om sedan mer perifera ekonomibyggnader har en mörkare ton upplevs det nog inte som störande.
Ett tips är att gå till en välsorterad byggnadsvårdsbutik och låna färgprover eller köpa småburkar för provuppmålning.

keyboard_arrow_up