fbpx

Isolera vind med tunn diffusionsöppen isolering?

Jag har en putsat tegelhus i Skåne. Jag renoverat nedervåningen så material som andas. Nu ska jag ta tag i ovanvåningen som är en vind som förmodligen isolerades på 70 talet. Det gjordes med luftspärr och ca 7 cm glasull, gipsskivor och tapet. Detta har gått rätt bra trots att det inte var något plasskikt på insidan. Men så isolerade man taket i kattvinden som nog har suttit 25-30 år. Här satte man isolering direkt mot råsponten och täppte till luftspalten. Taket i kattvinden är svarta och träet har börjat smula sönder på sina håll. Längre upp är taket rätt ok för att vara så gammalt. Utvändigt är det plåttak ca 10-15 år och papptak under plåten.
Jag behöver ju isolera om och tänkte göra det med linisolering och så diffusionsöppet som möjligt och låta yttertaket vara. Det är så lågt till tak så jag kan bara ha ca 7cm isolering för annars kommer jag tex inte upp för trappan.
Till mina frågor:
Vad kan jag tvätta bort det svarta möglet med?
Finns det något knep att byta ut några brädor råspont från insidan?
Vad använder man som vindskydds skiva? Skulle man kunna använda enbart vindskyddsduken Protex? Behövs det luftspärr? Hur många cm?
Är det risk att linisoleringen inte kan buffra tillräckligt med fukt så att den hamnar på den redan dåliga råsponten?
Vad rekommenderas på insidan efter vindpappen för att vara diffusionsöppet? Gips eller trä målat med äggoljetempera?

Svar:

Mineralull behöver luftspalt utåt och lufttätt skikt på insidan. I ditt fall har det nog fungerat eftersom gips och tapeter blir ganska tätt. Mögelpåväxt är en ytlig förekomst som saneras med borstförsedd dammsugare med hepafilter. Tänk på att använda skyddskläder och friskluftsmask på vinden så att sporer inte kan spridas och komma in i luftvägarna. Läs mer om mögel i boken Mögelsvamp i byggnader.
Efter dammsugning kan ytan behandlas med mögeldödande medel även om det inte är nödvändigt om den nya konstruktionen minimerar risken för hög luftfuktighet.
Det är svårt att byta råspont inifrån utan att skada papp eller yttertak. Om det ändå är nödvändigt kan rötskadade delar bytas med hjälp av en framåtriktat såg med anslag, s.k. multiverktyg. Det är dock stor risk att pappen skadas om den är fäst i den aktuella brädan. Ersättningsbitarna fästs tex med tunna överlappande bitar som påverkar luftspalten så lite som möjligt.
Beträffande luftspalt bör man följa isoleringstillverkarens anvisningar, det är alltid lite vanskligt med parallelltaksisolering eftersom det inte går att inspektera. Läs artikeln Vindsisolering och vindsinredning. Generellt kan man säga att en tunn isolering släpper igenom mer värme som bidrar till uttorkning i konstruktionen.
Det är viktigt att det är tätt mot insidan, det vill säga att det inte kan pysa in inomhusluft i konstruktionen och kondensera där när det är kallt. Normalt sätter man en konvektionstät duk eller papp på insidan som förhindrar luftrörelser i konstruktionen. Då blir inte isoleringen uppfuktad. Tapetserade skivmaterial utan glipor har ungefär samma tekniska funktion. En duk är extra viktig om man väljer träpanel som kan få glipor vid årstidsväxlingar.

 

keyboard_arrow_up