Färgborttagning med ES-metoden

Vi har börjat skrapa fasaden med Speedheater. Med nuvarande takt kommer det ta ca 10 somrar, så om det finns effektivare sätt är det intressant. Har sett att det finns något som kallas ES-metoden, där man brer på ett slags kemisk pasta på befintlig färg, täcker med plast, väntar, och sedan enligt reklamen gör trärent relativt lätt. Det påstås också att metoden är miljövänlig och att pastan är kemiskt nedbrytbar. Den aktiva ingrediensen lär vara ett ämne som heter n-Butylpyrrolidon, men jag kan själv inte dra några slutsatser av den informationen. Metoden marknadsförs av hemsidan takcare.se och de använder Byggnadsvårdsföreningens logga i sin reklam.

Hur länge har denna metod använts, och hur mycket vet man om eventuella konsekvenser på miljön, på hälsan för den som utför arbetet, på hälsan för den som bor i huset, och på träets livslängd? Är intresserad av hur säkra kunskaperna om metoden är, och alltså vilka studier som har genomförts för att verifiera informationen. Tacksam för svar!

Svar:

Det låter som om ni har ett väldigt stort hus 🙂 Enligt tillverkaren klarar man mellan 1 till 3 kvm per timme med en Färgborttagningslampa. ES-metoden är annars en relativt ny färgborttagning i byggnadsvårdsammanhang och många större målerifirmor använder den med goda erfarenheter. Det är alltid svårt att utvärdera nya metoder, speciellt när det förekommer för konsumenten svårbegripliga kemikalier. Vi har ännu inte sett någon oberoende undersökning av metoden och dess miljökonsekvenser. ES tar bort lager efter lager så man får arbeta i flera omgångar om man har tjocka färglager. I sortimentet finns pastor med olika styrka och egenskaper och olika behov av skyddsutrustning och återvinningskrav. Tills vidare kan ni kontakta en större målerifirma som har arbetat med ES och ta del av deras erfarenheter.
Generellt kan man konstatera att vi ofta tar bort bort onödigt mycket färg, det räcker normalt att skrapa till fast underlag. Problemet är att färgtillverkarna inte kan garantera resultatet om man inte använder deras ”färgsystem” från underlaget till slutstrykning. Det ansvaret får man alltså ta själv om man inte skrapar bort allt. Nackdelen med Färgborttagningslampa är att värmen även påverkar underliggande ”fasta” underlag vilket gör att flagning kan uppkomma efter några år. Därför bör färgen tas bort restlöst med lampan för att garantera långsiktig hållbarhet.