Dränering Torp

Frågeställare: Tore
Hej. Jag ska bygga ut ett torp. Det gamla torpet har satt sig över en decimeter i ena hörnet. Jag tror att det kan beror på att man dränerat den gamla grunden. Därför funderar jag på att inte gräva ner något dräneringsrör runt tillbygganden. Markbeskaffenheten är ungefär så här: 30 centimeter jord och därefter kommer sand som sträcker sig ett par meter ner innan grundvattnet blir synligt (provgrop). Vad tror ni om att strunta i dräneringen och istället runtom tillbygganden fylla upp med makadam från sanden och låta marken dränera sig själv. Dagvattnet kommer att ledas bort. Låter min tanke rimlig?

Svar:
Behov av dränering beror på som du skriver på många saker, inte bara markens beskaffenhet utan även husets läge i terrängen och kringliggande växtlighet. De flesta husen från jordbrukssamhällets tid står högt i terrängen, ofta på moränjord eftersom man ville spara den goda jorden till jordbruket. Dessutom är timmerstommar ganskla lätta att justera om mindre sättningar skulle förekomma. Om det inte finns några fuktproblem i den befintliga grunden finns ingen anledning att dränera men man bör som sagt se till att större vattenmängder från regn inte kan rinna in mot huset och att vattnet från takfallen leds bort från huset. En fundering är ändå om inte tillbyggnaden skall ges samma förutsättningar som det ursprungliga huset så att de inte sätter sig i otakt?