fbpx

Dränering Torp

Frågeställare: Tore
Hej. Jag ska bygga ut ett torp. Det gamla torpet har satt sig över en decimeter i ena hörnet. Jag tror att det kan beror på att man dränerat den gamla grunden. Därför funderar jag på att inte gräva ner något dräneringsrör runt tillbygganden. Markbeskaffenheten är ungefär så här: 30 centimeter jord och därefter kommer sand som sträcker sig ett par meter ner innan grundvattnet blir synligt (provgrop). Vad tror ni om att strunta i dräneringen och istället runtom tillbygganden fylla upp med makadam från sanden och låta marken dränera sig själv. Dagvattnet kommer att ledas bort. Låter min tanke rimlig?

Svar:
Behov av dränering beror på som du skriver på många saker, inte bara markens beskaffenhet utan även husets läge i terrängen och kringliggande växtlighet. De flesta husen från jordbrukssamhällets tid står högt i terrängen, ofta på moränjord eftersom man ville spara den goda jorden till jordbruket. Dessutom är timmerstommar ganskla lätta att justera om mindre sättningar skulle förekomma. Om det inte finns några fuktproblem i den befintliga grunden finns ingen anledning att dränera men man bör som sagt se till att större vattenmängder från regn inte kan rinna in mot huset och att vattnet från takfallen leds bort från huset. En fundering är ändå om inte tillbyggnaden skall ges samma förutsättningar som det ursprungliga huset så att de inte sätter sig i otakt?

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler