Hygroskopisk takisolering utan luftspalt

Frågeställare: Tore
Jag tänkte isolera taket på tillbygganden av torpet med lösull med hygroskopiska egenskaper enligt den här principen sett inifrån: ångspärrsduk, hygroskopisk lösull, råspont, diffusionsöppen underlagsduk/papp, tegelläkt, tegel. Min fråga är att klara man sig utan luftspalt på det här viset? kommer att isolera cirka 150 millimeter. Vänliga hälsningar Tore

Svar:
Isolering av hela takfallen från takfot till nock gör att konstruktionen blir dold. Eventuella läckage eller skador i framtiden upptäcks sällan förrän skadan har blivit stor. Med stöd från erfarenheter av gamla tiders vindskammare kan man bygga kattvindar och en hanbjälksvind som är förbundna med en luftspalt. På det viset går det att inspektera och mäta luftfuktighet vid behov och kattvindarna och hanbjälksvinden med luftspalten skapar även vindsliknande funktion med avseende på luftrörelser.

Beträffande ångbromsar eller tät plast (ångspärr) kan det vara klokt att följa tillverkarens rekomendationer med tanke på eventuella framtida reklamationer. Inom byggnadsvården undviker man i möjligaste mån plast, dels av miljöskäl och dels eftersom den inte tillåter materialen att andas. En princip är att man inte skall ha luftläckage genom glipor från bostadsdelen upp i isoleringen som kan leda till kondensskador. Risken är dock inte lika stor vid måttliga isoleringstjocklekar och hygroskopisk isolering.