fbpx

Provisorisk lagning av takbalkong?

Frågeställare: Vifors Linnea Björkqvist
Hejsan! Vi har nyligen flyttat in i ett hus byggt -39. Då huset byggdes fanns där en inglasad farstukvist. Någon gång under 50-talet byggde man om och gjorde balkong ovanpå farstun, och under 70-talet byggdes den inglasade farstun om till badrum och farstu. Taket ovanpå utbyggnaden är av falsad plåt, och dåligt isolerad. Detta har lett till att det börjat läcka in vatten i badrummet.

Vi ska alltså göra nytt tak och är lite kluvna över hur vi ska göra. Vårt mål är att i framtiden bygga ut huset och därmed kunna flytta badrummet och återställa den inglasade farstun. Det vi är osäkra på är hur vi ska göra med balkongen, men det lutar åt att ha den kvar, men i framtiden bygga en inglasad balkong där. Till frågan: Vad bör man använda för takmaterial om vi utgår ifrån att vi ska bygga inglasad balkong i framtiden?

Svar:
Ni kan spara en del jobb (och pengar) om ni bestämmer hur ni vill göra redan nu eftersom kostnaden för den tillfälliga takkonstruktion med fall och isolering blir onödig om ni väljer att senare bygga på ett plan. Om ni har ett läckage bör åtgärden ske ganska omgående för att undvika större fukt- och rötskador. Ett provisoriskt tak kan täckas med takpapp som har bra hållbarhet men det behövs ändå en viss lutning för att klara avrinning och snösmältning.

keyboard_arrow_up