Besiktningsman kunnig på timmerhus- frågor kring mellanbjälklag

Vi har anlitat en snickarfirma för en stor renovering av ett 1860-tals timmerhus med byggyta ca 9*12 meter. Snickarna dömde ut mellanbjälklagets stabilitet, så det byttes ut. Nu är vi tveksamma till det nya mellanbjälklagets förmåga att hålla ihop huset. Vi skulle vilja anlita en besiktningsman som är kunnig på timmerhus och kan bedöma om huset kommer hålla eller inte.

Svar:

Tyvärr är kunskapen om gamla huskonstruktioner inte alltid självklar hos alla snickare och husbyggare. Om huset har stått sen 1860 är det sannolikt en ganska hållbar konstruktion.  Men det kan ju ha skett ändringar under åren som förändrat förutsättningarna som till exempel att man sågat av knutskallar för att ge huset ett modernare utseende.  Kontakta ditt länsombud (https://byggnadsvard.se/lansombud/) och be dem tipsa om en erfaren timmerman i din region.