fbpx

Återställande av dropplister på balkongdörrar från 40-talet?

Hej!
Jag sitter i styrelsen för en bostadsrättsföreningen i Malmö och vi är igång med att återställa fastighetens trapphusbalkonger.
Huset är uppförd 1945 och består av 56 arbetarbostäder. Balkongdörrarna är ursprungliga förutom att ytterbågen klätts in med plåt någon gång på 90-talet. Vi har plockat bort plåten och vill nu återställa dörrarna så som de såg ut från början.
I samband med att man monterade plåten har man plockat bort dropplisterna på dörrarna och det är också det vi behöver hjälp med – hur kan dessa ha sett ut?
Det syns tydligt att det suttit något i dörrarnas bottenstycken och i överkant på masoniten eftersom de ytorna är trärena. De flesta exempel vi har sett från tiden saknar dock dropplister och är helt släta i nederkant. Vi är väldigt tacksamma om ni har möjlighet att visa en bild och/eller ritning på hur det kan ha sett ut. Dörrarna är utåtgående.

Svar:

Spåren efter dropplister tyder på trälister, den övre limmad och den undre infasad i bottenstycket. Vid den här tiden är det enkelt utformade rektangulära lister med något avrundade kanter. Överkanten skall vara fasad för avrinning och i underkant löper en fräst eller hyvlad skåra som förhindrar vattnet att tränga in. Listen behöver inte vara tjockare än  max 1,5 cm utanför dörrlivet. Tjockare lister minskar dörrarnas öppningsvinkel. Välj virke av god kvalitet, tätvuxen kärnfura är motståndskraftig och rör sig mindre. Kontakta en fönsterhantverkare i närheten för mer detaljerade råd, länsombuden vet vart du skall vända dig.

keyboard_arrow_up