Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 04-04-2013

Rivingshot. Valhallabadet, uppfört 1956 efter ritningar av Nils Olsson, hotas av rivning för att lämna plats för ett nytt Skandinavium. Beslutet om en ny multiarena i Göteborg har ännu inte tagits, men planeringen för dess placering är redan i gång. Politikerna är överens om att arenan ska ligga på evenemangsstråket. Valhallabadet är en mycket välbevarad och tidstypisk byggnad. Den är upptagen i Göteborgs bevarandeprogram, bland annat för sina gavelväggar som är utsmyckade med glasmosaik av konstnären Nils Wedel.

Uppdateringar
10-06-2013
Skribenterna Mark Isitt och Malin Lernfelt har i var sin krönika visat sitt stöd för Valhallabadet i Göteborg. Isitt uppmärksammar Svenska byggnadsvårdsföreningens engagemang i frågan och skriver: ”Även Svenska Byggnadsvårdsföreningen har tagit plats, samtliga medlemmar klädda i kycklinggult för att påminna stadens makthavare om att Valhallabadet tillhör deras ”gula lista”, en förteckning över ”värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll”.
28-10-2013
Debatten om Valhallabadets vara eller icke vara går vidare. Nu senast anordnade Stadsmuseet en frukostföreläsning där bebyggelseantikvarierna Sanja Peter och Anette Lindgren berättade om Valhallabadets historia. Opinionen för badets bevarande växer stadigt.
21-04-2015
Ny multiarena på evenemangsstråket i Göteborg skjuts upp. Beslut har nu fattats om att Scandinavium kommer att rustas upp och stå kvar under en tioårsperiod. I samband med detta meddelar politikerna att Valhallabadet står säkert under denna tioårsperiod.

Externa länkar
Riv inte Valhallabadet för ett nytt arenabygge 
Mark Isitt – Valhallabadets öde fortfarande inte avgjort 
Lernfelt – Unikt bad, eller unikt torra skor
Rädda Valhallabadet

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler