OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Västra Götaland

Gula listan - hotade objekt

Hotad

Signalvaktarbostaden, Göta kanal

Förfall. Gamla signalvaktarbostaden på Lanthöjden förfaller. Huset byggdes år 1900 och ägs av Göta Kanalbolag som bland annat har i uppdrag att värna om...
Hotad

Göteborgs universitetsbibliotek

Den äldre delen av biblioteket som uppfördes under 1950-talet efter ritningar av Ärland Noreen är rivningshotad i ett nytt planförslag. Fastigheten ägs av...
Rivet

Gasklockan i Gullbergsvass

Återigen hotas Gasklockan i Gullbergsvass, Göteborg, av rivning sedan förvaltaren Göteborgs Energi sökt rivningslov för byggnaden. År 1993 upphörde Gasklockans...
Hotad

Sahlgrenska sjukhuset

Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet planerar omfattande nybyggnationer. Nybyggnationer som dessvärre också förutsätter storskaliga rivningar vars like...
Rivet

Vänershofshallen

Vänershofs idrottshall i Mariestad är rivnignshotad. Byggnaden uppfördes 1939, och är en av västsveriges äldsta bevarade moderna idrottshallar. En enig...
Hotad

Södra Allégatan 9

Förfall. Frälsningsarmens byggnader i Haga, Göteborg, förfaller i allt snabbare takt och Frälsningsarmen har inte råd att rusta upp. Kasernen och Stallet är...
Räddad

Gälleudde fyr

Den gamla fyren är från 1905 och Sjöfartsverket har velat riva och ersätta den med en ny högre fackverksmast. Byggnadsnämnden i Vänersborg har inte givit...
Hotad

Lyktan

Rivningshot. 1950-talskiosken Lyktan i Kortedala, Göteborg, hotas än en gång av rivning sedan fastighetsägaren Bostadsbolaget lämnat in en rivningsansökan....
Räddad

Gamla stallarna vid Stora Torp

Uppdatering dec 2016: Stora Torp och dess ekonomibyggnader längs promandvägen till Stora Delsön har varit ett populärt besöksmål alltsedan det uppfördes 1851....
Hotad

Skansen Lejonet och Gullberget

Hot om förvanskning. Gullberget, där Skansen Lejonet står, har varit befäst sedan 1300-talet och är därmed en av de äldsta försvarshistoriska miljöerna i...
Hotad

Johannebergs landeri

Hot om förvanskning/rivning. Johannebergs landeri, vid Korsvägen i Göteborg, hotas av förvanskning/rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel...
Räddad

Götaverkens kranar

Göteborg riskerar att förlora viktiga markörer i stadsbilden då kranarna på Norra älvstranden nu ligger ute till försäljning. Kranarna är kraftiga symboler...
Rivet

Aspö Gård

Rivningshot. Den anrika huvudbyggnaden på Aspö Gård skall nu rivas för att ge plats för nya bostäder. Skövdebostäder, som äger Aspö Gård, ville...
Räddad

Landshövdingehus i Gårda

Kvarteren Eken och Cedern, från 1926-29, är delvis i originalskick. Husen har sedan 1960-talet varit rivningshotade vilket lett till ett mycket eftersatt underhåll....
Räddad

Billdals herrgård

Förfall. James Dicksons monumentala sommarhus i Billdal förfaller. Herrgården ägs av Göteborgs kommun som sedan de exproprierade fastigheten 1963 inte...
Räddad

Gula Villan (Emaus)

Rivningshot. Gula Villan på Emaus, Uddevalla, har sedan en tid tillbaka varit rivningshotad – men nu börjar det skönjas en ljusning. Den vackra trävillan...
Rivet

Folkets park

Rivningshot. Uddevalla Folkets park har stått utan underhåll under lång tid, och nu närmar sig slutet för parken och dess byggnader. I arbetet med en ny...
Rivet

Funkishus på Friggagatan

Funkishusen från 1930-talet var upptagna i bevarandeprogrammet, rivningen överklagades till miljödepartementet som i slutet av oktober avvisade överklagandet.
Räddad

Brobacken, Röda huset

Rivningshotat. Den 16:e september 2008 skrev Lerums Kommun, JM AB och Mölnlycke Fastighets AB under en avsiktsförklaring om att utveckla Lerums Centrum. I...
Förvanskad

Centralposthuset

Hot om ovarsam om- och tillbyggnad. Centralposthuset uppfördes 1919-1925 och är sedan 1995 skyddat som byggnadsminne. Trots det planeras en hotellbyggnad i 14...
Hotad

Röda bryggan

Kvarteret ligger i direkt anslutning till Rosenlundskanalen och ingår i en kulturhistoriskt intressant miljö med anknytning till stadens historiska funktion som...
Hotad

fd Turisthotellet i Marstrand

Update 15 feb 2018:  Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beviljade under sitt sammanträde den 15 februari fastighetsägaren Ernst Roséns...
Hotad

Kvarteren Uranus och Vulcanus

Ny detaljplan vill möjliggöra bostäder, parkeringshus och butiker inom riksinstresseområde i centrala Lidköping. Utmed Esplanaden ligger 4 st små trähus som...
Hotad

Stationshuset i Öxnered

Rivningshot. Trafikverket har beslutat att riva stationshuset i Öxnered. Anledningen – det står för nära järnvägsanläggningen. Stationen uppfördes i slutet...
Räddad

Gamla hovrätten i Göteborg

I ett kontroversiellt förslag föreslås Gamla hovrätten (nuvarande Arkeologen) vid Näckrosdammen att rivas för att lämna plats åt det planerade Campus...
Hotad

Arbetarbebyggelse, Lindholmen

Den unika och riksintressanta arbetarstadsdelen på Lindolmen hotas av förvanskning sedan planer på att bygga ett stort femvåningskomplex med studentlägenheter i...
Rivet

Kuskbostaden till f.d. Onsjö säteri

Rivningsbeslut är fattat för F.d. kuskbostaden till Onsjö säteri, Vänersborg. Byggnaden består av ett mindre 1800-tals trähus som tidigare haft spåntak....
Räddad

Banvaktstuga i Hultafors

Uppdatering: Rivningen är avvärjd och en förenings som ska sköta om stuga har bildats. Härliga nyheter. /PS Banverket fortsätter att avveckla byggnader som de...
Räddad

Bangatan 10

Uppdatering aug 2016: Husets ägare ville för några år sedan riva huset men fick avslag från kommunen med hänvisning till kulturhistoriskt värde. En...
Rivet

Ströms stallar i Lilla Edet

Rivningshot. Ströms Stall, även kallat Stallarna på Ström, är en sista rest av de forna ekonomibyggnaderna till Ströms Slott (Ströms Säteri) och är uppförda...
Hotad

Länsresidenset mfl

Risk för skada. I samband med planerna för ”Västlänken”, tågtunnel under Göteborg, har hot om skada uppstått för flera kulturhistoriskt värdefulla...
Hotad

Liseberg, byggnader från 1923

Rivningshot. Ett antal byggnader i nöjesparken Liseberg i Göteborg hotas av rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. År 1923...
Hotad

Handelshögskolan, Göteborg

Rivningshot. I spåren av Västlänken, tågtunnel under Göteborg, hotas stora delar av Carl Nyréns Handelshögskola från 1951 av rivning. Här föreslås nämligen...
Räddad

Valhallabadet

Rivingshot. Valhallabadet, uppfört 1956 efter ritningar av Nils Olsson, hotas av rivning för att lämna plats för ett nytt Skandinavium. Beslutet om en ny...
Hotad

Kungsparken/Nya Allén/Haga Kyrkoplan

Hot om förvanskning. De mycket kulturhistoriskt värdefulla och känsliga stadsrummen och parkmiljöerna kring Haga Kyrkoplan, Kungsparken och Nya Allén i Göteborg...
Hotad

Fd smedja och båtbyggeri på 3:e Långgatan

Göteborg, f d smedja och båtbyggeri på 3:e Långgatan. Oviss framtid, saknar skydd i detaljplan. Byggnaderna ligger i kv Barken. På 1870-talet började området...
Rivet

B-huset Huvudnässkolan

Rivningshot. Huvudnässkolan uppfördes 1963 efter ritningar av arkitekt Åke Wahlberg och är ett tidigt exempel på användning av s k prefab-element. Skolan var...
Hotad

Bangatan 12, 14 och 20

Förfall. På Bangatan i Göteborg, Majorna, hotas flera äldre trähus av förfall. Hela området är upptaget i Göteborgs bevarandeprogram där det beskrivs som...
Hotad

F d Västgötabanans station

Rivningshot. Fd Västgötabanans station i Göteborg, uppförd 1931 efter ritningar av arkitekt E Torulf, hotas av rivning. Bakgrunden är att dels anslutningarna till...
Hotad

Stampgatan 8

Rivningshot. Stampgatan 8 i Göteborg uppfördes som bostadshus år 1866 efter ritningar av arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. Byggnaden utgör ett av få äldre...
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!