Trädgårdslitteratur äldre gårdar

Frågeställare: Ida och Jerker
Vi renoverar ett gammalt säteri 20×10 m från 1600-talet på östgötaslätten som utökats med en övervåning och reveterats ngn gång på 1800-talet. Två röda liggtimmerflyglar, en beboelig och ett med magasin/bodar. En äldre ladugård och en 1900-tals stor dito. Se bifogade bild.

Vad gäller hus är vi pålästa, men trädgård… Vi hittar bara litteratur gällande villaträdgårdar och slottsparker. Fanns det något mitt emellan? ”Parkområdet” kring huset är på knappt en hektar, igenvuxet, två (naturliga?) dammar med kuperade områden.

Litteratur?
Inspirationsträdgårdar att besöka?

Svar:
Hej! Vilket fantastiskt livsprojekt ni har! Att ta sig an en sådan här miljö kräver stort engagemang och det gläder mig att ni värdesätter även den omgivande gröna miljön och vill bevara även den och inte ”bara” byggnaderna. I en herrgårdsmiljö var allt integrerat och viktigt eftersom man i huvudsak idkade självhusåll och såg huvudbyggnad och den omgivande parken som lika viktiga statusmässigt. Men att hitta litteratur är inte det lättaste….det finns inte någon sammanfattande bok om herrgårdsträdgården som det finns om villaträdgården. Här får man istället söka sig till arkiven; Nordiska museets herrgårdsinventeringar kan ge en hel del inspiration och andra lokala arkiv och länsmuseet.Man kan försöka hitta liknande herrgårdar och se om det finns gårdsarkiv och planritningar där. Gammalt kartmaterial, lantmäterikartor kan också ge vägledning. Det här blir bara i generella termer eftersom jag inte sett er herrgård eller känner till dess historia och därför inte kan uttala mig specifikt. Av planskissen ni bifogade är det svårt att avgöra vad dammarna haft för funktion. Det kan vara karpdammar eller så kan det vara senare tillägg i en 1800-tals landskapspark.
Jag arbetar själv med restauringar av äldre trädgårdar på olika sätt och vet hur svårt det kan vara att tolka det man ser. Ni kan gärna kontakta mig, ni kan hitta mina kontaktuppgifter på min profilsida.