Tak med limfärg

Frågeställare: Inga Blennå
Vi håller på att renoverar vårt kök och vid rivning hittade vi ett gammalt trätak som är målat med limfärg. Taket har en del skador och många små hål efter spikar så vi behöver nog spackla en hel del. Funderar nu på att måla med linoljefärg, och undrar om det går sedan man rengjort och tvättat taket? Eller ska man fortsätta med limfärg, och kan man måla över spacklade ytor med sådan färg? Undrar också om vi behöver schellacka kvistar i det gamla virket och om man bara kan måla över de gamla spikarna eller bör dom också lackas?

Svar:
Min första undran är om ni vill ha ett slätt tak eller ett trätak med struktur och karaktär. Varför vill ni då spackla trätaket? Risken är då att ni spacklar bort trästrukturen och materialkänslan. Så mitt råd är att om ni vill ha ett vackert trätak så tvätta taket och måla och låt spikhål, ojämnheter och springor vara kvar. Det ger karaktär. Limfärg är en traditionell takfärg som är helmatt. Däremot är den mycket känslig för fukt. Det syns nu fuktfläckar på taket. Att måla med linoljefärg är också ett bra val. Välj då en matt linoljefärg.
Vill ni däremot ha ett slätt tak så sätt på släta skivor, gips eller masonit, och spackla skarvar och spikskallar och måla.