Vänersborg

Gälleudde fyr

Den gamla fyren är från 1905 och Sjöfartsverket har velat riva och ersätta den med en ny högre fackverksmast. Byggnadsnämnden i Vänersborg har inte givit bygglov då de vill att den gamla fyren ska bevaras. Och stadsarkitekt Magnus Wångblad har sedan frågan om rivning väcktes 2007 förtjänstfullt kämpat för att fyren ska bevaras…

Läs mer