fbpx

sotarkrav på ombyggd skorsten!

Frågeställare: bedrövad
Har ett trähus från 1889 i norra Bohuslän med storpipa och 5 anbringare. Efter sotarbesök krävs det att jag att installera plåtrör eller liknande men anbringarna är för smala. Finns det sätt att göra gamla skorstenar brandsäkra utan att bygga sönder pipa, golv och bjälklag?

Svar:
För att kräva rör eller keramisk insats krävs att skorstenen är otät. Det är vanligt att besiktningsmän föreslår / kräver separata rökgångar för varje eldstad. Det finns inget lagstöd för detta. Det går inte att tryckprova en sådan här anläggning så det är “bekvämt” för dom att föreskriva enligt moderna krav. En skorsten av den här typen är också relativt besvärlig att sota vilket ibland påverkar sotarna att föreslå rör. Om storpipan läcker går det vanligtvis att reparera “utifrån”. Storpipan kontrolleras med kamera. Anbringade kanaler brukar vara täta eftersom dom i allmänhet har tjocka väggar. Våra kunder har efter nödvändiga reparationer fått gamla anläggningar godkända, oftast efter en hel del diskussioner. En särskild varning kan vara befogad där skorstenen står intill ett mellanröste på vinden, såga gärna bort timmer mot skorstenen och förstärk med en följare. Då kan skorstenen kontrolleras och putsas även på den sidan.