fbpx

Puts och färg på 1830-tals murverkshus

Frågeställare: Ulrika
Hej, vi har ett gammalt stenhus ca 1830 som behöver putsas om. Rekommenderar ni att putsen färgas eller målas huset efteråt? Vilken typ av färg? Silikatfärg eller kalkfärg? Det måste vara genomsläppligt. Behöver huset isoleras? Nu är det 50-70 cm tjocka stenväggar. Vi skulle vilja hitta en sandgul färg.

Svar:
På ett så gammalt hus kan det vara riskabelt att göra stora ändringar i fasaduppbyggnaden helt bortsett från antikvariska aspekter. Kalkputs rätt utförd har väldigt lång hållbarhet och kan avfärgas i önskad kulör. Kalkfärg är det traditionella valet och åldras vackert men silikatfärg behåller kulören över tid och är också bra ur fuktsynpunkt. Sannolikt kan du få bra vägledning från byggnadsantikvarierna på ditt länsmuseum som har koll på regionala traditioner. De eller dina länsombud kan nog också ge tips på murfirmor med erfarenhet av äldre murverkshus. En tilläggsisolering gör att fönster hamnar inskjutna i fasaden vilket skapar en helt otypisk karaktär. Att flytta ut fönstren i fasadlivet är ett komplicerat arbete och får konsekvenser interiört. Dessutom är det svårt att räkna hem en fasadisolering.

keyboard_arrow_up