fbpx

Lars Ehrengren

Byggnadsingenjör

Jag började arbetslivet efter byggnadsingenjörsutbildning med några år i byggbranschen. Successivt kom jag in på ekonomiområdet och är idag docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Jag är sedan länge intresserad av gamla hus och byggnader, främst historiska industrianläggningar, kanaler, slussanläggningar och gamla trästäder som Nora, Hjo, Eksjö och Arboga.


Jag bor i en borgargård i Arboga medeltida stadskärna med bottenvåningen från mitten av 1700-talet. Gården har under två år restaurerats så varsamt som möjligt och bottenvåningen har byggts om till ett STF-vandrarhem. Jag tror att mitt medlemskap i byggnadsvårdsföreningen sågs positivt av säljaren vid köpet av Räntmästaregården.


Som länsombud räknar jag med att bidra med information kring byggkultur och byggnadsvård från min länsdel i samråd med de andra länsombuden i Västmanland. Lite erfarenhet av utåtriktad verksamhet mot allmänheten har jag genom mitt styrelsearbete i FUF, Föreningen för Utvecklingsstudier, som arrangerar debatter och seminarier för idéutbyte om globala utvecklingsfrågor, freds- och konfliktarbete, bistånd och internationellt samarbete.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
Du måste vara medlem för att se kontaktuppgifterna till Länsombuden.
keyboard_arrow_up