fbpx

2017 Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården

För att genom sin utvecklade en kommunikationsstrategi med kreativt utformat informationsmaterial baserat på historiska arkivuppgifter riktat till föreningens medlemmar ha skapat delaktighet och ett engagemang kring berättelsen om huset, vilket i sin tur har lett till ett gemensamt intresse för långsiktig förvaltning och varsam renovering av föreningens flerbostadshus på Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden har därmed fått ett effektivt skydd mot ovarsamma förändringar och Brf. Kronobergsgården och dess styrelse är en inspirationskälla och ett föredöme för andra förvaltare av flerbostadshus.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
keyboard_arrow_up