fbpx

2015 Tor Broström

I kategorin Utveckla. För att med sitt öppna förhållningssätt till andras infallsvinklar på ett förebildligt sätt ha bidragit till att utveckla och fördjupa byggnadsvården. Tor Broström har tagit sig an, till synes motstående och svåra frågeställningar, som mötet mellan teknik och humaniora och hur komfortförbättringar och energibesparingar kan kombineras med önskan om bevarande och krav på varsamhet. Med sitt tålmodiga och lågmälda sätt förmedlar Tor Broström sina kunskaper och erfarenheter, både nationellt och internationellt, bland annat till dem som är knutna till Energimyndighetens forskningsprojekt ”Spara och bevara” och till sina studenter vid Campus Gotland.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
keyboard_arrow_up