fbpx

2014 Maria Flinck

För att med ett enastående engagemang under många år ha arbetat med att samla och sprida kunskap om det gröna kulturarvet och hur det skall vårdas. Detta har skett inte minst genom viktiga litterära insatser, nu senast med boken Historiska trädgårdar – Att bevara ett föränderligt kulturarv. I sin yrkesroll som trädgårdsantikvarie är Maria en stark beskyddare av det gröna kulturarvet och omutlig när det gäller att försvara trädgårdars kulturhistoriska värden.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
keyboard_arrow_up