2014 Leva Husfabrik

LEVA Husfabrik har med grunden i ett starkt, ekologiskt tänkande utvecklat trähus med moderna konstruktioner som tar sitt avstamp i byggnadstraditionen. Med ett genomtänkt koncept som även omfattar en ekologiskt ansvarstagande livsstil, har LEVA Husfabrik visat hur tidigare generationers kunskaper om beprövat byggande med sunda material och hög kvalitet går att kombinera med den moderna familjens behov av ytor, form och flexibilitet.
<i class='fa fa-linkedin'></i>