Nätverket för byggnadsvård i Gävleborg

Nätverket är en ideell förening som består av företag verksamma inom byggnadsvård i Gävleborgs län. Samtliga företag har särskild kompetens inom just byggnadsvård och har erfarenhet av att arbeta med restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Hemsida
Nätverkets hemsida

Vi finns på
Gävleborg

Kontakt
Dan Gavell
Tele: 0703 65 27 37
dan@gysingekulturbygg.se