fbpx

Län: Västernorrland
Ort: Sundsvall
Datum: 21-11-2011

 

Uppdatering 3/6 2020

I över tretton år har frågan om ny logistikpark i Sundsvall behandlats. Föreningen Petersviksvännerna vill bevara området, och har genom åren fört en intensiv debatt kring projektet. Kommunfullmäktige i Sundsvall sa den 25 maj 2020 ja till logistikparken. De inblandade (SCA och kommunen) har inte alla beslut klara om när och var de ska bygga, och om det blir både en containerhamn och en kombiterminal eller bara det ena. Det finns en risk för att allt rivs och sedan blir det ändå ingenting byggt på grund av alltför höga kostnader.

Ett helt område av välbevarade sommarvillor från 1800-talet hotas av rivning i Petersvik nära centrala Sundsvall. De hus som hotas är Villa Solbacken (uppförd ca 1880), Villa Hållnäs (1883), Villa Thurebo (1883), Villa Granli (1887), Villa Viken (1892), Villa Kaptensudden (1893), Tornvillan (ca 1890) och Villa Grankulla (1909). Bilder ur ETC: ETC Sundsvall har låtit deras fotograf Svanthe Harström dokumentera området som det ser ut i juni 2015.

Uppdateringar

03-02-2012
Länsstyrelsen har avslagit väckt fråga om byggnadsminne. Skälet anges huvudsakligen vara svårigheten för en långsiktig förvaltning med tanke på planerna att omvandla Petersvik till industriområde.
20-02-2012
Riksantikvarieämbetet har valt att inte överklaga Länsstyrelsens beslut att inte byggnadsminnesförklara husen i Petersvik.
10-01-2013
Logistikparken har försenats, bland annat på grund av skyhöga kostnader och få investerare. Läs artikel i Sundsvalls Tidning som summerar en del av händelseutvecklingen.
24-02-2013
Rivningslov har nu beviljats för Villa Skogshyddan och själva rivningen skall verkställas den 27 februari, eller inom den närmaste veckan. Ärendet har inte remitterats till Sundsvalls museum. En privatperson har överklagat beslutet till länsstyrelsen. Läs mer i Dagbladet.se
18-03-2013
I ett i Dn publicerat brandtal till stöd för Petersvik skriver Thomas Fång från facebookgruppen ”Kulturarvet – Ej till salu!” att det, åtminstone utanför huvudstaden, inte finns någon natur- och kulturmiljöfråga som så engagerar i hela landet som Petersvik. Han skriver vidare att – Petersvik är en riksangelägenhet. Därför vill vi nu uppmana Riksantikvarieämbetet att skyndsamt ingripa. Och till Sundsvallsborna vill vi säga: kräv er rätt att bestämma över er egen stad. Förra gången den brann var det av våda. Men denna gång anläggs branden av era egna politiker!

Externa länkar

Länk till artikel SVT Västernorrland 26 maj 2020:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/siffrorna-bakom-jattesatsningen-blir-det-du-som-far-betala?cmpid=del%3Afb%3A20200525%3Asiffrorna-bakom-jattesatsningen-blir-det-du-som-far-betala%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR1YZIL35_KHpRxRM9R1RxUH2iIw77NygVuQ2_ZrbypmpQuKdDFVk4_ibH8

Sundsvalls tidning
Dagbladet
Ett brandtal till stöd för Petersvik
Nätverk på Facebook
”Petersvik – det hotade kulturarvet” av Nils Johan Tjärnlund 
”Petersvik – den sista sommaren?” ETC juni 2015

keyboard_arrow_up