Yttrande över GEAB, högspänningsledningar, Hemse-Näs, Gotland

Gotlands Energi AB (GEAB), elföretaget på Gotland, planerar ett brett kraftledningsstråk som skulle medföra ett förödande ingrepp i det känsliga kulturlandskapet mellan Hemse och Näs på södra Gotland. Förutsättningarna för den stora investeringen är dock synnerligen osäkra genom att det ännu inte finns tillstånd för några nya vindkraftsprojekt.  Och skulle en kraftledning ändå bli aktuell i framtiden är det enda rimliga alternativet en markkabel.

Läs hela dokumentet här