Yttrande över förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens backe

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens backe 56 i stadsdelen Östermalm, Stockholm. Dnr:S-Dp 2014-00404. Samråd.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan. Det är glädjande att flera av de kritiska synpunkter som framfördes under programsamrådet har beaktats i det nu presenterade samrådsförslaget. Den tidigare huvudbyggnaden för Freys Hyrverk bevaras, Marmorhallarnas främre delar och inre gårdsrum bevaras och den från Birger Jarlsgatan synliga påbyggnaden utgår samt fasaderna för Bångska palatset, Stureplan 2 och Marmorhallarnas bottenvåning rekonstrueras till ett mera ursprungligt utseende. SBF har ändå fortsatt stora invändningar och avstyrker därför planförslaget mot bakgrund av kvarterets höga kulturhistoriska värde som en del av den klassiska stenstaden.

Yttrande över förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens backe (PDF)

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler