Yttrande över förslag till detaljplan för Södra Ar Knivsta (Skräddarbo)

Sammanfattning

Skräddarbo är en sällsynt välbevarad parstuga från början av 1800-talet. SBF anser att en rivning av torpet, som förutsätts enligt planförslaget, strider mot plan- och bygglagens regler med hänsyn till kulturvärdena samt också mot miljömålet God bebyggd miljö. Det är synnerligen angeläget att i stadsutvecklingen värna om de få oförvanskade kulturhistoriskt värdefulla torp av olika slag som ännu finns kvar.

Läs hela yttrandet här.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!