Yttrande över förslag till detaljplan för Margarethahemmet

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över förslag till detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4, Knivsta kommun. Dnr: PLA 2012-020005.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har tagit del av rubricerade planförslag. Föreningen bedömer att förslaget skulle medföra påtaglig skada på den värdefulla kulturmiljön. Föreningen konstaterar vidare att kommunens hantering av ärendet är lagstridig genom att planen ej prövats i ett samråd samt att miljökonsekvensbeskrivning ej upprättats trots förslagets kraftiga påverkan på kulturmiljön.

Yttrande över förslag till detaljplan för Margarethahemmet (PDF)

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!