fbpx

Bygglovsutredningen: Ett enklare och mera effektivt regelverk för bygglov

Utredningen innehåller förslag till minskad bygglovsplikt som minskar samhällets möjligheter att styra utformningsfrågor och värna kulturvärden i stads- och bebyggelseutvecklingen. SBF anser att utredningen är försåtlig med långa texter om vikten av att värna kulturvärden samtidigt som förslagets sakinnehåll närmast kan ses som ett sabotage mot plan- och bygglagen med dess kvalitetskrav och demokratiska principer. Föreningen anser därför att utredningen bör återkallas.

Läs hela dokumentet här

Läs Bygglovsutredningen: Ett enklare och mera effektivt regelverk för bygglov Del 1, här

Läs Bygglovsutredningen: Ett enklare och mera effektivt regelverk för bygglov Del 2, här

keyboard_arrow_up