fbpx

Yttrande Östra Runby, Upplands Väsby

Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde, Upplands Väsby kommun, Stockholms län.

Sammanfattning:

 • Förslaget tar inte vara på platsens historiska struktur och spår utan suddar tvärtom ut årsringarna från tidigare skeden. Gestaltningsideerna för bebyggelsen, både vad gäller skala och utformning, är helt väsensskilda i förhållande till platsens och ortens karaktär.
 • En princip för gestaltningen sägs vara att ”skapa en tydlig identitet”. Planförfattaren har missat att platsen redan har en historisk kontinuitet och en tydlig identitet som det gäller att ta vara på och understödja vid förändringar.
 • Tydliga drag från fyra utvecklingsskeden – det förhistoriska landskapet, bylandskapet, stationssamhälle och industriort samt förortssamhälle redovisas i planhandlingarna. Planförslaget skulle dock medföra att dessa drag i huvudsak förvanskas eller försvinner.
 • I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas påverkan på kulturmiljön i olika avseenden men det saknas en konsekvensbedömning för kulturmiljön i sin helhet. Det saknas också en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning för det aktuella samrådsförslaget.
 • Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker förslaget till detaljplan och hävdar att förslaget bör omarbetas på ett sätt som tar hänsyn till stationsområdets kulturhistoriska värden och till ortens lokala karaktär som helhet.

Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Runby (PDF)

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
 • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
  Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
  Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler