fbpx

Yttrande Förslag detaljplan Genua 1 (Ladugårdsgärdet)

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget, på samråd till 2019-12-17.

SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

SBF bedömer, till skillnad mot stadsbyggnadskontoret, att genomförandet av planförslaget

kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses enligt MB 6 kap. SBF avstyrker

planförslaget av följande skäl:

  • Planförslaget innebär en förvanskning av den befintliga byggnaden vilket strider mot PBL 8 kap 13§.
  • Planförslaget påverkar stadsbilden på ett sätt som strider mot PBL 2 kap 6§.
  • SBF bedömer att viktiga uttryck för riksintresset för staden påverkas på ett sätt som medför påtaglig skada vilket strider mot MB 3 kap 6§.

Läs hela yttrandet här

 

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler