Yttrande detaljplan Marstrand

Föreningens yttrande över förslaget till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun där Turisthotellet och restaurangbyggnaden Oscars finns.

Med hänsyn till bebyggelsegruppens höga kulturhistoriska värde som ett viktigt uttryck för riksintresset och dess stora symboliska betydelse överhuvudtaget för Marstrand nu och i framtiden, är det nödvändigt att kommande åtgärder i kvarteret främst inriktas på att minska skadan på riksintresset. Eftersom förfallet gått för långt för upprustning av byggnaderna anser SBF att husen bör återuppbyggas som exakta kopior med i detalj fullständigt rekonstruerade fasader. SBF hävdar alltså att förslaget till detaljplan bör ändras för att säkerställa dessa åtgärder.

Yttrande detaljplan Marstrand (PDF)

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!