fbpx

Yttrande detaljplan Marstrand

Föreningens yttrande över förslaget till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun där Turisthotellet och restaurangbyggnaden Oscars finns.

Med hänsyn till bebyggelsegruppens höga kulturhistoriska värde som ett viktigt uttryck för riksintresset och dess stora symboliska betydelse överhuvudtaget för Marstrand nu och i framtiden, är det nödvändigt att kommande åtgärder i kvarteret främst inriktas på att minska skadan på riksintresset. Eftersom förfallet gått för långt för upprustning av byggnaderna anser SBF att husen bör återuppbyggas som exakta kopior med i detalj fullständigt rekonstruerade fasader. SBF hävdar alltså att förslaget till detaljplan bör ändras för att säkerställa dessa åtgärder.

Yttrande detaljplan Marstrand (PDF)

Meny