fbpx

Yttervägg, skärgårdshus från 1911

När vi tog över huset var det tilläggsisolerat på insida och utsida. Vi har tagit ner tilläggsisolering stålreglar etc på ytterväggarnas insida och ska nu bygga upp den igen. Min tanke är att regla upp med en tunn regel, 20-25 mm. Väggen består av liggande plank som är lite ojämna. Utanpå reglarna liggande OSB 11mm samt stående gips 12mm. Utsidan ska få en ny träfasad och vi planerar att behålla tilläggsisoleringen. Även insidans väggar mellan rummen är liggande plank. Jag tänker samma som ovan men funderar över ev behov av ljudisolering. Tar tacksamt emot råd om ytter/innervägg.

Svar:

Många hus i skärgården byggdes den här tiden med enklare konstruktioner eftersom det främst var sommarboende. Om huset har en regelkonstruktion med sågspånsfyllning och liggande råspont på in- och utsida kan det var ett bra tillfälle att fylla på isolering i facken för bättre isolering och ljudisolering. Men det kan också vara frågan om en stomme med stående plank, ett så kallat plankhus som också kan ha liggande råspont. För bättre ljudisolering är det bra med tunga material som till exempel gipsskivor. Men fönstren brukar vara den främsta orsaken till ljudläckage. Friska tätningsslister och drevning runt karmar ger effekt men en 4 mm lågemissionsruta i innerbågen ger bättre ljudkomfort samtidigt som den värmeisolerar bra.

keyboard_arrow_up