Weibulls magasin

Län: Skåne
Ort: Svalöv
Datum: 14-04-2011

Svalövs kommun har beslutat att riva Weibulls magasin. Facebookgruppen Rädda Magasinet i Svalöv arbetar aktivt för att stoppa rivningen. (Länk nedan).

Uppdateringar
26-01-2012
Trots senare tids starka opinion för bevarande av Magasinet i Svalöv står beslutet fast – byggnaden ska rivas. Gruppen Rädda Magasinet i Svalöv har verkat för att bevara och göra ett kulturhus av magasinet, men kommunens renoveringskalkyl är (som vanligt) mycket hög. Istället vill kommunen låta magasinet lämna plats åt parkeringsplatser och ett litet grönområde. Rivningsarbetet avses starta i mars 2012. Läs mer i Skånskan. (Länk nedan).
26-04-2012
Den 17 april påbörjades, mycket hastigt, rivningen av Magasinet i Svalöv. Detta trots massiva protester och ett stort lokalt engagemang för bevarande. Orsakerna bakom rivningen sägs vara ekonomiska – ett argument som inte håller eftersom det funnits spekulanter som varit villiga att hyra lokalerna som bland annat kontor. Läs även Peter Sörenssons, länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, artikel i skånskan. (Länk nedan).

Externa länkar
Rädda magasinet i Svalöv
Skånskan
Peter Sörenssons artikel i Skånskan