fbpx

Vreta Lantmannaskola

Län: Östergötland
Ort: Berg

Vreta Lantmannaskola uppfördes 1954–59 då tre lantmannaskolor i Östergötland slogs samman. Skolan ritades av Nils Tesch, en av tidens stora arkitekter med god erfarenhet av att rita folkhögskoleanläggningar runt om i landet. Skolan består av två intill varandra liggande områden. Skolbyggnad, internatboende samt personalbostäder i söder och lantbruksbyggnader, bl a ladugård, verkstad och maskinhall, i norr. Sedan 2011 då verksamheten, som då hette Vreta naturbruksgymnasium, flyttade till nya lokaler några kilometer bort har byggnaderna stått tomma.

Byggnaderna och grönområdet har flera typiskt “Teschska” drag som fönster nära takfot, delvis vinklade innertak, en sluten gård och en “jordig” färgskala. Tesch uppskattade det robusta i både material och formspråk. Byggnaderna är murade med slammade fasader och med enkupigt taktegel som takbeklädnad. Kalksten i olika kulörer förekommer i golv, trappor, fönsterbänkar, sockelbeklädnader och dörromfattningar. Arkitekturen är medvetet utformad i dialog med Vreta kloster. Byggnaderna och delar av grönområdet har bedömts som kulturhistoriskt värdefulla i en inventering gjord år 2009. Samtliga byggnader i skolans södra del bedöms där ha “högsta kulturhistoriska värde”. Flera av byggnaderna i skolans norra del bedöms ha “stort kulturhistoriskt värde”.

Fastigheten som, förutom skolan, omfattar jordbruksmark ägs av Region Östergötland. Regionen har för avsikt att stycka av det område där skolan ligger och lägga ut den till försäljning i slutet av sommaren 2020. Skolan ligger utanför detaljplanerat område. I översiktsplanen är området där skolans södra del ligger markerat som “blandad bostadsbebyggelse”. Området där skolans norra del ligger är markerat “ny centrumbebyggelse”.

Vreta Lantmannaskolas värde ligger dels i dess tidstypiska 1950-talsarkitektur, vilken till stor del är bevarad. Dels i att den är del av en framstående svensk arkitekts yrkesgärning. Med sin placering i ett av Sveriges stora jordbrukslandskap är relationen till det omkringliggande samhället stark. Vreta Lantmannaskola blir dessutom, om bevarad och varsamt omhändertagen, det mest nyliga av kulturhistoriskt värdefulla lager i sin närmiljö – granne med Gullbergshögen, Göta kanal och Vreta klosterkyrka.

 

keyboard_arrow_up