Vollsjö gamla brandstation (slangtornet)

Län:Skåne
Ort: Sjöbo

 

Vollsjö brandstation uppfördes 1924 och har byggts om och till flera gånger. Ägaren Sjöbohem har nu för tredje gången sedan 2010 framfört önskemål om att få riva stationens slangtorn. De tidigare gångerna har man fått avslag med motivationen att stationen som helhet ses som en del av ortens unika kulturarv. Denna gång hävdar Sjöbohem att kommunen ska betala om de kräver att tornet ska bevaras.

Brandstationen i Vollsjö finns med i kommunens egen inventering, ”Bevarandevärda kulturmiljöer”. Tornet i Vollsjö är nu Sjöbos sista då det centralt i Sjöbo belägna tornet revs efter en brand 2002.

Externa länkar

Slangtornet för värdefullt för att rivas | Ystads Allehanda 16 maj 2016
Slangtorn hotas av rivning | Ystads Allehanda 19 feb 2016
Bygger inte ny brandstation | Ystads Allehanda 16 juni 2004
Fastighetsbolag vill riva hus som anses unikt