fbpx

Vittrande skarv i grundmuren

Vad kan detta bero på! Se bild
Det är en fastighet på Kungsholmen som byggdes 1927. Halva huset står på solig berggrund och under
den andra halvan finns ingen berggrund, åtminstone inte som på den andra sidan. Bilden är tagen i det som en gång var ett pannrum och som idag är ett utrymme för förrådskontor. Bilden är riktad mot en järndörr som förr var ett utrymme där det förvarades koks men idag en fjärrvärmecentral.
Pannrummet är på en 65 cm lägre nivå än övriga källarutrymme. Pannrummet placerad mot husets hörn mot grannens hus och bakgård. Koksutrymmet mot gavel och mot framsidan av huset.
Den del av väggen mot gamla koksutrymmet från pannrumsgolvet upp mot nivå till gamla koksrummet vittrar väggen, vit färg vill inte vara kvar.
Varför lossnar den vita färgen?
Är det något som man skall bry sig?
Till saken är att gatsidan av huset är ingen ny dränering gjord sedan huset byggdes 1927. Gårdssidan har haft två dräneringsjobb, en för några år sedan och en annan för drygt 20 år sedan (personligen tycker jag att ingen av dessa blev så himla bra gjorda).
Jag gissar att när man en gång sålde marken gjorde den snygg med grus och när väl bygget kom igång lät man gruset vara kvar och började gjuta betongkällarväggar etc.

Svar:

Det är svårt att ange orsaken till skadan utan närmare undersökning. Är det en gammal skada eller har den uppkommit på senare tid? Generellt för murverk under mark är att det sker en fuktvandring från ut- till insida och fukten tar med sig salter som kristalliserar i ytskiktet när det torkar. Puts och färg kan då ramla av. Ju varmare och torrare det är i källaren desto snabbare går processen. Kanske är detta en murverksfog som har lite andra egenskaper i bruket och som har en snabbare fuktvandring än resten av muren? Det är sällan långsiktigt hållbart med tät färg som till exempel plastfärg.

Höjdskillnaden beror sannolikt på att det var enklare att skotta ut koks när koksförrådet låg högre än pannrummet. Det försänkta pannrummet kanske har ett annat murverk och andra markförhållanden (dränering, berg) i den nedre delen än muren ovanför? Har man dränerat hela vägen ner? Man kan se att den nedre delen av muren är grövre, kanske har ytputsen fallit bort redan för länge sedan? Man var inte alltid så noga i källare som ofta var smutsiga arbetsytor.

Förslagsvis kan man ta bort putsen och kratsa ur runt skadan, putsa om och måla med en diffusionsöppen färg som kalkfärg eller silikatfärg. Men man får nog man räkna med att göra lite underhåll då och då. Rådgör med en erfaren murare som kan undersöka på plats.

keyboard_arrow_up