fbpx

Vitt pulver på gamla plankor

Frågeställare: Mikael
Hej,
Vi har flyttat ett timmerhus till Blidö från Gislaved. Golvplankorna har vi haft liggande i ett förråd ca 1 år sedan demonteringen av huset. Förrådet har problem med fukt och mögellukt och när jag tittade på plankorna igår har det bildats ett vitt pulver på vissa ställen.
Vet ni vad det kan vara och hur jag ska behandla plankorna för att bli kvitt detta.

Svar:
Du har mögelpåväxt på plankorna. Mögel är en ytlig påväxt och kan saneras men det är också ett förstadium till röta som bryter ned själva träet. Orsaken är för hög relativ luftfuktighet i förrådet och en första åtgärd är att förvara materialet i ett klimat som inte gynnar möglet, dvs en RH under 70% i ouppvärmt utrymme. RH mäter du med en hygrometer som finns i järnhandeln för några hundralappar.
Saneringen kan du göra själv, det viktigaste redskapet är en dammsugare med en rund borste och hepafilter. Med dammsugarborsten tar du bort påväxten mekaniskt och filtret fångar upp mögelsporerna.
Mögelsporer finns överallt i luften men koncentrationen blir naturligtvis högre där det finns angripet material, och vid saneringen yr det ännu mer sporer som kan vara skadliga för andningsvägarna. Framförallt om du arbetar inomhus. Därför skall du använda en friskluftsmask med fläkt och s.k. P3-filter, som skapar ett övertryck med filtrerad luft i masken. Friskluftsmask finns att hyra hos välsorterade maskinuthyrare.
Använd helst heltäckande overall, skyddshandskar och skoskydd som du lämnar i saneringslokalen så att sporerna inte sprids till intilliggande lokaler.
Bäst är om du kan sanera utomhus och flytta rent material till ny lokal med rätt klimat.
Kemisk behandling med mögelhämmande medel har liten eller ingen långtidsverkan och tillför skadliga ämnen i arbetet och för dem som senare vistas i bostaden med golvet.
I vår webbshop finns boken ”Mögelsvamp i byggnader, förekomst, bedömning och åtgärder” med mer information i ämnet.
Du kan även läsa på i vår artikelbank där det finns ett antal artikler om ”husets fiender”: http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/röta-svamp-och-insekter-katastrof-eller-kalkylerad-risk.
Lycka till!

keyboard_arrow_up