fbpx

Vindpapp under isolering?

Frågeställare: Smurfan
Vi håller på att renovera ett rum i vårt 1930-tals hus. Huset är helt byggt i trä med brutet tak och min fråga är hur jag isolerar kattvinden inifrån?
Jag har köpt linisolering i skivor och vindtät papp. Det som syns inifrån är träpanelen till yttertaket!
Ska jag sätta vindpapp, isolering, vindpapp igen och sedan träpanelen till innervägg eller räcker det med isolering, vindpapp, träpanel till innervägg. Jag undrar också om vesta pappen är diffustionsöppen samt om det behövs luftspalt mellan yttertak och isolering? Isoleringen (50mm) kommer att ligga mellan takbjälkarna som är 100mm breda.
Tacksam för svar

Svar:
Först och främst är det en rekommendation att följa tillverkarens anvisningar för isolering. Här redogör jag för den traditionella lösningen.
Din hustyp hade normalt en s.k. parallelltaksisolering om vindsplanet var avsett för bostadsändamål. Man fyllde helt enkelt mellanrummet mellan yttertakspanelen och den inre panelen, ofta med en vindpapp under, med en blandning av såg- och kutterspån. Den fylldes i facken uppifrån hanbjälksvinden. Sen lade man även samma isolering på hanbjälksvindens bjälklag, även här gärna med en vindpapp under. Principen fungerar bra och dessa hus drabbas inte av mögel om det är vindtätt från bostadsvåningen och yttertaket är tätt. Tätheten från bostadsvåningen är viktig för att inte varm, fuktig inomhusluft skall komma upp i sprickor och håligheter och kondensera i den kallare vinden.
Du kan göra samma lösning idag och får en något bättre isolering om du använder cellolusafiber-isolering och fyller på ordentligt på hanbjälksvinden. Enligt t.ex tillverkaren ekofiber är det inte nödvändigt med en luftspalt även om många ändå rekommenderar det. Linisoleringen kan du med fördel använda på de vertikala väggarna mot gavlarna men kolla som sagt vilka eventuella dukar eller fuktspalter de rekommenderar.

keyboard_arrow_up