Vindduk eller inte på vindsgaveln?

Byter panelen på ett timmerhus från 1850, panelen består idag av liggande och stående panel, ingen luftspalt och plast på timret, men ska nu riva/byta till stående över hela. Vi sätter dit vindduk på timret (bort med plast), liten luftspalt och sedan lockläktspanel som slammålas. På vindgaveln är det dock lite reglat och bara liggande panel idag som ska bort, inget plast eller vindskydd idag, Ska jag fästa vindduken i reglarna, luftspalt och panel som över timret nedanför? Eller ska jag inte ha vindduk där för att inte hindra luftgenomströmning och låta det vara som idag?

Svar:

Om det har funkat bra utan vindpapp- eller duk på vindsgaveln och det inte finns fuktproblem på vinden så kan man låta det vara som det var. Men om någon i framtiden skulle vilja isolera eller rentav inreda vinden så kan det vara bra om det är förberett med heltäckande vindduk på gavlarna. Om vinden är öppen i övrigt så är det oftast bra luftväxling ändå, annars kan man sätta gavelventiler. I tveksamma fall kan man övervaka klimatet med en enkel hygrometer, främst på vinterhalvåret. En eventuell framtida påfyllning av isolering på vinden kan också påverka klimatet på vinden. Läs i övrigt artiklarna Tilläggsisolera – men inte för mycket och Vindsisolering och vindsinredning.