fbpx

Villkor avbeställning

Avbeställning
Att avbeställa din plats på ett byggnadsvårdsläger kan du tvingas till av flera skäl. Det medför dock alltid merarbete och kostnader för oss och de lokala lägerarrangörerna. Obs! Viktigt: Kontakta föreningens kansli vid ev. avbeställning.

Obs! vid anmälan debiteras du expeditionsavgift u00e0 450 kr (ingår i totala deltagaravgiften). Vi eventuell avbokning får du ej tillbaka denna avgift. Se noga våra avbeställningsvillkor här nedan.

Avbeställning tidigare än 30 dagar innan lägerstart
Deltagaravgift betalas åter, dock ej exp.avgift u00e0 450 kr.

Avbeställning senare än 30 dagar innan, men 14 dagar före lägerstart
50% av den totala lägerkostnaden återbetalas, dock ej exp.avgift u00e0 450 kr.

Avbeställning 14 dagar eller senare, före lägerstart
Deltagaravgiften betalas ej åter. Ev återbetalning endast p g a sjukdom om man kan uppvisa läkarintyg, dock ej exp.avg u00e0 450 kr.

Frågor: kontakta föreningens kansli
kansli@byggnadsvard.se
08-30 67 85