Villberga prästgårdsflygel

Län: Uppsala
Ort: Enköping

Beslut om rivning har fattats i kyrkorådet i mars 2019. Upplandsmuseet ställer sig negativt till rivningslov eftersom byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde som en ålderdomlig byggnad med välbevarad karaktär. Det utgör också en värdefull del av prästgården och miljön kring kyrkan. Nu väntar man på sista klartecken från kommunen för att sätta igång med rivningen.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
Inget evenemang hittades!