fbpx

Villberga prästgårdsflygel

Län: Uppsala
Ort: Enköping

Beslut om rivning fattades i kyrkorådet i mars 2019. Upplandsmuseet ställer sig negativt till rivningslov eftersom byggnaden hade ett högt kulturhistoriskt värde som en ålderdomlig byggnad med välbevarad karaktär. Den utgjorde också en värdefull del av prästgården och miljön kring kyrkan. Byggnaden revs direkt efter beslut om rivningslov.

keyboard_arrow_up