fbpx

Villberga prästgårdsflygel

Län: Uppsala
Ort: Enköping

Beslut om rivning har fattats i kyrkorådet i mars 2019. Upplandsmuseet ställer sig negativt till rivningslov eftersom byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde som en ålderdomlig byggnad med välbevarad karaktär. Det utgör också en värdefull del av prästgården och miljön kring kyrkan. Nu väntar man på sista klartecken från kommunen för att sätta igång med rivningen.

Meny