Villa vid Nora strand

Län: Stockholm
Ort: Danderyd

Danderyds kommun har beviljat rivningslov till en av kommunens mer värdefulla byggnader, en villa från 1930-talet vid Nora Strand ritad av Björn Hedvall, en av tidens mest tongivande arkitekter. Kommunen menar att fastigheten helt saknar arkitektoniska och kulturhistoriska värden. De menar också att den är i ett sådant skick att den inte är möjlig att bevara. Inget kunde vara mer felaktigt.

Villan uppfördes av Rickard Carlsson som drev plåtfirman ”Rickes Rostfria”. Familjen behöll huset fram till 1956 när nästa ägare tog vid och de behöll villan fram till 2019. Under alla år gjordes nästan inga förändringar och när huset i fjol låg ute till försäljning var det i nästintill i ursprungligt skick, om man bortser från att den en gång vitaktiga putsen avfärgats i en röd nyans.

Nuvarande ägare har lämnat in ansökan om rivningslov. Till ansökan bifogades ett antikvariskt utlåtande som visade byggnadens ringa värde, skrivet av samma person som har fått i uppdrag att rita en ny byggnad på tomten. Även en teknisk rapport är framtagen. Denna påtalar stora brister, som dock motsägs helt av den besiktning som gjordes i samband med försäljningen. Avslutningsvis menar den tekniska konsulten att huset måste byggas om från grunden och “att utföra denna renovering kommer att kosta fastighetsägaren över 13 miljoner kronor och kanske mer därtill och då har man fortfarande en befintlig byggnad med vissa begränsningar och en stomme som också närmar sig sin tekniska livslängd.”

Villan vid Nora Strand uppfyller alla de krav man kan ställa på högintressanta äldre fastigheter. Så påkostade och välbevarade byggnader är ytterst sällsynta i dag. Danderyds kommun bör därför inte bara omedelbart ta tillbaka rivningslovet, de bör även tillsätta en oberoende undersökning för att ta reda på hur kommunen förts bakom ljuset och nästan orsakat att en av kommunens mer värdefulla byggnader rivits.

Rivningslovsansökan

Svenska byggnadsvårdsföreningen har överklagat rivningslovet

Foto: Björn Wikmark
Foto: Björn Wikmark