fbpx

Villa Solgård

Län: Västra Götaland
Ort: Lerum

Villa Solgård i Lerum är ritad av arkitekt Sigfrid Ericson 1902 som bostad till Amerikalinjendirektören Lagergren. Fastigheten är såld till ett byggföretag som vill riva och bygga nya bostäder. Lerums kommun har begärt en antikvarisk förundersökning, men det finns risk för att byggnadsnämnden inte tar hänsyn till denna utredning.

Enligt den antikvariska förundersökningen har Villa Solgård ett högt kulturhistoriskt värde, vilket också framgår av kommunens byggnadsinventering. I kommunens kulturmiljöprogram lyfter man också fram att kulturhistorisk hänsyn bör tas till traktens historiska dimension, där den påkostade villaarkitekturen med storslagna tomter lyfts fram som ett sådant värde.

Villa Solgård bör uppfattas som ett värdefullt minne från tiden då välbärgade göteborgare sökte sig till trakten och uppförde påkostade villor. Villan bidrar till förståelse av områdets historia och huset besitter höga arkitektoniska kvaliteter och stildrag som också återkopplar till byggherrens koppling till USA. Villan är också ritad av den mycket namnkunnige arkitekten Sigfrid Ericson. Bilder tagna av Lindholm restaurering.

Uppdatering 2024-03-04

En familj har nu köpt huset med avsikt att renovera.

keyboard_arrow_up