Villa Överås med park

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 23-05-2019

Wallenstams fastighetsbolag har lämnat in en ansökan om planbesked för bostäder i anslutning till Villa Överås. Begäran innebär ändring avseende villan med omgivande parkmark.

Överåsparken med den slottsliknande villan nedanför Valåsberget har stor betydelse för människor, inte bara för dem som bor i och i närheten utan också alla besökare, flanörer och förbipasserande.

Villa Överås har ett stort värde för stadsdelen och för Göteborg. Den är ett centralt blickfång i korsningen mellan flera gator som också ger området sin identitet. Den vackra byggnaden med grönska runtom och med en av stadens bästa utsiktsplatser på baksidan är till glädje för många.

Det är en sällsynt miljö, ett värdefullt kultur-och naturområde som många generationer gemensamt hittills värnat om. Detta är en bit av Göteborgs historia

Området finns med i Göteborgs bevarandeprogram, och det ingår i Översiktsplanen för Göteborg som ett område med särskilt stora värden. I gällande detaljplan har området markerats som prickmark inför kommande reservatsbildning. Detta borde räcka för att skona området från exploatering oavsett hur angelägna behoven än kan tyckas vara.

Föreslagen bebyggelse med verksamheter som äldreboende mm är oproportionerligt stor, den kommer att förvandla den storslagna villan till ett annex, inklämt och från många håll dolt bakom stora byggnader.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!