fbpx

Villa Överås med park

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 23-05-2019

Wallenstams fastighetsbolag har lämnat in en ansökan om planbesked för bostäder i anslutning till Villa Överås. Begäran innebär ändring avseende villan med omgivande parkmark.

Överåsparken med den slottsliknande villan nedanför Valåsberget har stor betydelse för människor, inte bara för dem som bor i och i närheten utan också alla besökare, flanörer och förbipasserande.

Villa Överås har ett stort värde för stadsdelen och för Göteborg. Den är ett centralt blickfång i korsningen mellan flera gator som också ger området sin identitet. Den vackra byggnaden med grönska runtom och med en av stadens bästa utsiktsplatser på baksidan är till glädje för många.

Det är en sällsynt miljö, ett värdefullt kultur-och naturområde som många generationer gemensamt hittills värnat om. Detta är en bit av Göteborgs historia

Området finns med i Göteborgs bevarandeprogram, och det ingår i Översiktsplanen för Göteborg som ett område med särskilt stora värden. I gällande detaljplan har området markerats som prickmark inför kommande reservatsbildning. Detta borde räcka för att skona området från exploatering oavsett hur angelägna behoven än kan tyckas vara.

Föreslagen bebyggelse med verksamheter som äldreboende mm är oproportionerligt stor, den kommer att förvandla den storslagna villan till ett annex, inklämt och från många håll dolt bakom stora byggnader.

keyboard_arrow_up