fbpx

Villa Hemmet, Bellevue

Län: Skåne
Ort: Malmö
Datum: 17-11-2015

Uppdatering feb 2016: Den tidigare rivningshotade villan från 1907 har fått nya ägare som avser att bevara den. Från föreningens sida lyfter vi på hatten och önskar de nya ägarna stort lycka till. /PS

Villa Hemmet uppfördes år 1907 av en snickarmästare Linde och är en av få på Bellevue som finns bevarade från denna tid. Villan är därmed en av de sista länkarna som kan berätta om hur områdena Bellevue och Västervång i slutet av 1800-talet började förvandlas från landsbygd och bebyggas med sommarvillor.
Äldre trävillor av detta slag, med tidstypiska stildrag av nationalromantik eller schweizerstil, är dessutom sällsynta i regionen som helhet. Villa Hemmet visar också prov såväl på ett en detalj- och materialmässig omsorg som på udda stildrag, t ex takformen, som vittnar om snickarmästarens hantverksskicklighet och formintresse.
I ”Malmö Stadsbebyggelse – en översiktlig inventering” framtagen av Stadsbyggnadskontoret i Malmö 1989 skriver man bl a ”tidstypiskt hus i huvudsakligen i ursprungligt skick”. Byggnaden bedöms därför sammantaget vara särskilt värdefull ur kulturhistorisk synvinkel. Den enkla sommarvillan med sin fruktträdgård ligger idag inkapslad bland moderna, påkostade villor med carportar och pooler.
Nu är fastigheten till salu och den vackra gamla villan, förvisso anfrätt av åratals bristande underhåll men ännu i gott skick, är rivningshotad då säljaren ansökt om och också beviljats rivningslov (den 12 nov 2015 av Malmö SBK). I ett uttalande i Sydsvenskan den 13 november 2015 (se länk nedan) hävdar Karolina Skog (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, att huset inte längre duger som bostad med dagens standard.
Och motiverar med detta det lämnade rivningslovet. Svenska Byggnadsvårdsföreningen kan bara beklaga detta ställningstagande. Vår förhoppning är att Villa Hemmet ska få en köpare som bättre begriper och värdesätter villans unika kvaliteter och som förstår att ta vara på, vårda och förädla dem. Villan har idag en sentida (1950-talet) utbyggnad som med fördel skulle kunna rivas för att ge plats för en ny, för den som önskar en större byggnadsvolym.

Ett eventuellt nytt tillägg skulle kunna utformas antingen i samma stildräkt eller också som ett modernt tillägg. Kanske sammanbyggda med en sluss som skiljer huskropparna åt.

Foton: Martin Andersson samt Malmö Muséer

Externa länkar

Villa Hemmet bevaras | Sydsvenskan 28 jan 2016
Får lov att riva Bellevuevilla | Sydsvenskan 13 nov 2015
Pionjärens villa hotas av rivning | Sydsvenskan 7 nov 2015
Namninsamling ”Rädda Villa Hemmet i Malmö”
Facebooksida ””Rädda Villa Hemmet i Malmö”

keyboard_arrow_up