fbpx

Villa Berghem, Malmö

Län: Skåne
Ort: Malmö

Villakvarteren i Fridhem i Malmö kännetecknas av närheten till havet, uppvuxna och lummiga trädgårdar och villor med hög arkitektonisk särprägel, uppförda kring förra sekelskiftet. I mitten av området ligger en pampig jugendvilla som ritades 1902 av arkitekt Emil Oskar Hägg, åt hans svärfar, Byggmästare Weinberg.

I Malmö stads gällande översiktsplan, antagen 2018-05-31, ingår fastigheten i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område. Svenska Kyrkan köpte in fastigheten på 50-talet. Villan bedöms ha betydande interiöra och exteriöra kulturhistoriska värden.

2021 köps villan av fastighetsbolaget Vita Örn, med planer på att etablera ett ”botique hotel”, trots att detta skulle gå emot nuvarande detaljplan. I ombyggnadsförslaget som skickats in står bland annat att ”samtliga öppna spisar skall bevaras men anpassas”.

Vid stadsbyggnadskontorets besök kunde det konstateras att stora delar av de olika våningsplanen rivits ut, både golvlister, ytskikt, tak, spisar och skorsten samt att tidigare dörrhål murats igen och nya dörrhål tagits upp. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att dessa åtgärder vidtagits i strid mot 8 kap 13 § PBL och 8 kap 17 § PBL eftersom de innebär en förvanskning av byggnadens ursprungliga karaktär. Förbud har utfärdats eftersom det föreligger en betydande risk att ytterligare förvanskning sker. Fastighetsägaren har överklagat beslutet.

Vite har beslutats av Stadsbyggnadsnämnden och efter överklagande av Vita Örn ligger nu ärendet hos Mark- och Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt.

 

LÄS MER:

Andreasgården renoveras utan bygglov – riskerar vite på 800 000 kronor – Sydsvenskan

Politikerna sa ja till hotell på Fridhem – Sydsvenskan Malmö del B

Grannprotester mot hotell med bar i en av Fridhems lyxvillor – Sydsvenskan

 

 

keyboard_arrow_up