Vilken typ av färg till väggar i kök?

Renoverar kök. Vilken sorts färg rekommenderar ni att jag ska använda för målning av väggarna? Kan de målas med linoljefärg? Skåpen, golvet och snickerierna ska målas med linoljefärg. Undrar vad som är lämpligt med tanke på att det är ett kök/fukt m.m. Vill inte ha plastfärg.

Svar:

Gamla tiders kök blev snabbt sotiga av vedspisen och kladdiga av os och fett från matlagningen. Matlagningen var också mer omfattande eftersom man utgick från basala råvaror jämfört med dagens mer eller mindre prefabricerade rätter. Spismuren kalkades ofta varje år i samband med julstädning vilket säger något om underhållsintervallen. Limfärg i tak och på väggar var billig men inte avtorkningsbar på samma sätt som den dyrare linoljefärgen. Runt förra sekelskiftet 1900 blev det allt vanligare med linoljefärg på tak- och väggpaneler i köksutrymmen men det går även bra att måla på andra material som till exempel puts. Rengöring av linoljefärgsmålade ytor skall inte göras med såpa eftersom det är alkaliskt och bryter ned färgen. Använd pH-neutralt medel som till exempel Yes.