fbpx

Frågeställare: P-A
Jag har svårt att tids o stilbestämma mitt hus, enligt fastighetsregistret byggt -23 men har hittat tidningar i väggar mm inte äldre än -32 så när är det byggt?
Sedan vad har det för stil jag tycker att det är lite jugend men är väl eg för sent för det.

Svar:
Jag tror att huset är byggt 1923 som det står i fastighetsregistret. Tidningarna från 1932 behöver ju inte vara från första byggtiden.
Stilen på huset är mest jugend med hänsyn till takform och fönster. Detta är en älskad stil och det finns hus som har byggts med denna stil en bit in på 30-talet. Den stil som blev populär efter jugend kallas nationalromantik vilken avlöstes av nyklassicicm på 20-talet. Ofta kan man hitta detaljer på ett hus från flera stilepoker. Det är sällan som en stil är helt renodlad i ett hus. Vill du läsa mer om det här så rekommenderar jag att du tittar i boken ”Så byggdes villan, Villaarkitektur från 1890-2010”
Här är de olika stilarna utförligt beskrivna och du får hjälp att identifiera vad du har i ditt fina hus.

keyboard_arrow_up